Chữ hán việt được sử dụng trong LOGO của công ty chúng tôi là [結] (kết).
Trong tiếng Nhật đọc là “むすぶ” (musubu) hoặc “ゆい” (yui). 

むすぶ ở đây có nghĩa là thiết lập các mối quan hệ, liên kết con người với con người, con người với thiên nhiên và con người với vật thể.

ゆい chính là tinh thần của sự kết nối – một trong những yếu tố quan trọng trong nền văn hóa truyền thống của Nhật. Với quan niệm luôn trân trọng những kết nối, coi đó là những mối nhân duyên. Chúng tôi muốn kết nối con người với văn hóa, người Nhật và người Việt tin tưởng giúp đỡ lẫn nhau góp phần cho sự phát triển của Việt Nam. Chữ [結] được chúng tôi chọn để mang trong mình ý tưởng như vậy.

Chúng tôi muốn kết nối Việt Nam và Nhật Bản thông qua những khu vườn của Nhật, góp phần tăng thêm sự phong phú cho cuộc sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của con người.Chúng tôi mong muốn tạo ra một xã hội và tương lai hạnh phúc.

PAGE TOP